Ljuskupol för platt tak

Ljuskupol för platt tak

 

De takfönster som säljs mest är ett takfönster för ett platt tak. Om taket är helt horisontellt kommer ljuskupolen för ett platt tak att placeras i en liten vinkel. Om du inte skulle göra det, kommer pölar av regnvatten att stanna kvar på glaset. De försvinner först när vattnet har avdunstat. Det är stor chans att smutsen i regnvattnet blir kvar som fläckar på glaset. Eftersom en ljuskupol för ett platt tak är placerad i en liten vinkel kan regnvattnet med smutsen automatiskt rinna av glaset. Om själva taket redan har en liten vinkel behövs inget takfönster med vinkel.

Ljuskupol för platt tak
Installation av en ljuskupol för ett platt tak
Ett takfönster eller en platt takljuskupol kan göras på taket på två sätt. Detta kan göras direkt på takbeläggningen eller via ett uppstånd. Om det finns en befintlig kantsten skickas rätt mått vidare och takfönstret levereras exakt i storlek. Du behöver då bara montera den i trottoarkanten. Vid montering direkt på taket fästs först en fläns med inbrottssäkra skruvar. Takfönstret passar precis där. Flänsen täcks sedan med takpapp. Du kan som tillval välja att belägga flänsen med mastixhörn.

Ljuskupol för platt tak
Beklädnad av kantsten med ljuskupol för platt tak
Har du beställt en ljuskupol till platt tak med kantsten får du en aluminiumkant med. Detta material är lämpligt för täckning med alla vanliga typer av takmaterial. En förutsättning är att en ordentlig förbehandling av aluminiumet krävs. Du kan ta reda på exakt hur du gör detta på www.flatlichtkoepel.nl eller fråga supportavdelningen.

Patrick Kristensen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *